علمی

2مطلب موجود می باشد.
علت چروک شدن انگشت ها در آب
دانستنی ها

علت چروک شدن انگشت ها در آب


علت چروک شدن انگشت ها در آب شاید تصور کنید به خاطر جذب آب به پوست تان است که انگشت هایتان چروک می شود، اما ماجرا چیز…

کاربرد نقطه سیاه روی پنجره ماشین
دانستنی ها

نقطه های کوچک سیاه رنگ روی پنجره ی ماشین ها چه کاربردی دارند؟


کاربرد نقطه سیاه روی پنجره ماشین به بخش دانستنی ها خوش آمدید. اینبار در مورد نقطه های کوچک سیاه رنگ روی پنجره ماشین ها صحبت میکنیم 😉…