تست روانشناسی تصویری

3مطلب موجود می باشد.
کدام پروانه را انتخاب می کنید؟
روانشناسی

کدام پروانه را انتخاب می کنید؟ + شخصیت شناسی


کدام پروانه را انتخاب می کنید؟ در این مطلب خواهید دید که حتی انتخاب پروانه هم شخصیت شما را نمایان خواهد کرد 😉 پروانه ها نماد های…

تست شخصیت شناسی درخت آدمک ها
روانشناسی

تست شخصیت شناسی درخت آدمک ها🎭+ جواب


تست شخصیت شناسی درخت آدمک ها این تست توسط “پیپ ویلسون” روانشناس مشهور انگلیسی و برای دانش آموزان ابتدایی طراحی شد تا مشخص شود در سه سال…

روانشناسی

کدوم ماه رو انتخاب میکنی؟ تست شخصیت شناسی جالب


کدوم ماه رو انتخاب میکنی؟ تست شخصیت شناسی تصویری اینگونه است که با انتخاب هر تصویر، بعد مختلفی از شخصیت آگاه یا ناخودآگاه وجودتان آشکار می‌شود. در…