بیو طنز

1مطلب موجود می باشد.
تکست های جدید خنده دار خانوادگی
عکس و متن طنز

تکست های جدید خنده دار خانوادگی


تکست های جدید خنده دار خانوادگی ‏داشتم از در خونه میرفتم بیرون و بابام داشت میومد تو. خم شدم بند کفشم رو ببندم فندکم افتاد زمین. برگشت…